За Нас

about us

За Нас

Работиме со картичките:


IATA лиценца

Наша Цел

company

Нашата цел

  Стремејќи се уште од самиот почеток, во достигнување и имплементирање на повисоки стандарди во сопственото туристичкото работење, по углед на тогаш сеуште малубројните туроператори во регионот, Пилот Травел од самиот почеток, започна со инвестирање во професионална едукација на својот персонал, упатувајќи го во етаблираните тренинг центри за сертифицирана и стручна обука, во регионот. Благодарејќи на таа посветеност и истрајност во професионалната определба, Туристичката агенција Пилот Травел стана постојана членка на меѓународната асоцијација IATA. Добивањето на IATA лиценцата, за Пилот Травел значеше и признание и поттик, за да продолжи по замислениот пат на професионално градење и воздигнување во сопствената стопанска гранка.


Општи Услови за Патување